Firepoż, firepoz gaśnice, hydranty,
Przejdź do treści

Menu główne:

FIREPOŻ tel. 510 998 998
tel.  510 998 998

USŁUGI

• Przeglądy, konserwacje, naprawy oraz legalizacje podręcznego sprzętu gaśniczego

• Sprzedaż gaśnic, szafek hydrantowych, węży pożarniczych i znaków ewakuacyjnych


• Coroczne pomiary ciśnień i wydajności w instalacji hydrantowej


• Montaż i konserwacja instalacji hydrantowej


• Montaż i konserwacja drzwi przeciwpożarowych


• Montaż i konserwacja instalacji tryskaczowej


• Montaż oznakowania ewakuacyjnego i ppoż


• Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub ich aktualizacja


• Montaż i konserwacja instalacji odgromowych


• Pomiary rezystancji oraz skuteczności zerowania instalacji elektrycznych


• Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i podstawowego

Napełnianie i legalizacja butli CO2


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego